Spolek Javor byl založen dne 14. Března 2014 v Javornici.

Je zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 9052

Sídlo:

Pastvina 381

517 11 Javornici

IČ:  02963183

Bankovní účet veden u České spořitelny, č.ú. 3648308319/0800

Zakladatelé:

Mgr. Jitka Jirsová

Věra Pacáková

Jan Vodehnal, Dis

Statutární zástupce – předseda spolku:  Mgr. Jitka Jirsová