Účelem spolku Javor je podílet se na kulturním a společenském rozvoji obce Javornice pořádáním kulturních a společenských akcí. Dále přispívat k obnově historických a kulturních památek v obci Javornice a blízkém okolí. Účelem je také obhajoba oprávněných zájmů občanů Javornice.  Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

  1. pořádání kulturních, společenských akcí v obci Javornice, které přispějí ke zvýšení kulturního života v obci
  2. pořádání osvětových akcí, tj. pořádání seminářů, přednášek zaměřených na různá témata
  3. obnova historických a kulturních památek v obci Javornice a blízkém okolí
  4. obhajoba oprávněných zájmů občanů Javornice
  5. organizování kampaní a petičních aktivit
  6. propagace aktivit spolku a osvěta
  7. spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni
  8. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
  9. realizace projektů směřujících k podpoře kulturních, společenských aktivit, k obnově historických památek, k obhajobě práv a oprávněných zájmů občanů.